รูปภาพสินค้า รหัส9789749200506
9789749200506
-
ผู้แปลรศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 520.00 บาท
ราคาสุทธิ 520.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749200506
จำนวน: 584 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 281 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นพจนานุกรมที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาภาษาอังกฤษ พจนานุกรมเล่มนี้ได้บรรจุคำและวลี 12,000 รายการ มีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยที่ชัดเจน มีประโยคตัวอย่างแสดงวิธีใช้คำหลายพันตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทย มีภาพประกอบที่น่าสนใจหลายร้อยภาพ มีภาพสี 16 หน้า และมีแบบฝึกหัดวิธีใช้พจนานุกรมอีกด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ตารางแสดงการออกเสียง

 • คำอธิบายศัพท์และเครื่องหมายที่ใช้พจนานุกรม

 • คำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับวิธีใช้พจนานุกรม

 • แบบฝึกหัด

 • พจนานุกรม A - Z

 • ภาพสีแสดงความหมายของศัพท์

 • -ในชนบท

 • -ฤดูกาลและอากาศ

 • -สัตว์

 • -กีฬา

 • -งานอดิเรก

 • -คำกริยาที่ใช้ในการทำอาหาร

 • -ผักและผลไม้

 • -อาชีพ

 • -การซื้อของ

 • -การบรรยายลักษณะของคน

 • -เสื้อผ้า

 • -บ้าน

 • -ชั้นเรียน

 • -การขนส่ง

 • -คำกริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

 • -คำบุพบท

 • คำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ

 • ตารางคำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ

 • ตารางแสดงการออกเสียงเทียบภาษาไทย

 • คำอธิบายตารางแสดงการออกเสียงเทียบภาษาไทย

 • คำตอบแบบฝึกหัด