รูปภาพสินค้า รหัส9789749200223
9789749200223
-
ผู้เขียนDAVID NICKSON
ผู้แปลกฤตานน พจณิชา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 265.00 บาท
ราคาสุทธิ 265.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749200223
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 18 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กู๊ดมอร์นิ่ง, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 03 ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านเข้าสู่ขั้นตอนในการวางแผนสำหรับการดำเนินงานและส่งมอบงานประมูล เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติไปจนถึงเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งความสำเร็จร่วมกับคุณ และเมื่อได้อ่านคู่มือเล่มนี้จบ คุณจะรู้ว่าควรทำสิ่งใดต่อไป เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเขียนและตรวจอ่านที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานขาย ตระหนักถึงทักษะที่จำเป็นเพื่อการจัดการกับงานประมูล และเรียนรู้การประหยัดเวลาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในทุกงานประมูลที่มักขาดหายไปอยู่เสมอ
:: สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 ผู้จัดการงานประมูล

บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

บทที่ 3 วิธีการและแนวทาง

บทที่ 4 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 5 การบริหาร และแผนงานลอจิสติกส์

บทที่ 6 การวางแผน

ส่วนที่ 2 การเขียนและพื้นฐาน

บทที่ 7 ทักษะการเขียน

บทที่ 8 ทักษะด้านงานบรรณาธิการ

บทที่ 9 รูปแบบและการนำเสนอ

ส่วนที่ 3 ทักษะส่วนบุคคล

บทที่ 10 การสื่อสาร

บทที่ 11 ทีมประมูล

บทที่ 12 การเจรจา

บทที่ 13 การขาย

ภาคผนวก แม่แบบของบทสรุปการประมูล