รูปภาพสินค้า รหัส9789749183588
9789749183588
-
ผู้เขียนDAVID A., STAMPER
ผู้แปลกฤตศิลป์ บุรัมยากร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 430.00 บาท
ราคาสุทธิ 430.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749183588
จำนวน: 532 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 204 x 250 x 19 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แนะนำเรื่องการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย LAN ที่นำไปใช้ในการบริหารงานด้าน IT ทั้งหมด เช่น การทำสัญญาจัดซื้อระบบ LAN การควบคุมโครงการ การเลือกผู้ขายที่ให้บริการหลังการขายที่ดี การวางนโยบายเรื่อง security รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง HARDWARE และสื่อที่ใช้กับระบบ LAN SOFTWARE ของระบบ เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติทางเทคนิค นักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการศึกษากลไกการทำงานของเครือข่าย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • PART 1 แนะนำเรื่องการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย LAN (Introduction to Data Communications and Local Area Networks)

 • บทที่ 1 แนะนำเรื่องการสื่อสารข้อมูล (Introduction to Data Communications)

 • บทที่ 2 แนะนำให้รู้จักกับระบบ LAN (Introduction to Local Area Networks)

 • PART 3 Hardware

 • บทที่ 3 กล่าวนำเรื่อง hardware LAN (Hardware Introduction and LAN Media)

 • บทที่ 4 โทโปโลยีและการควบคุมการเข้าถึงสื่อ (Topology and Media Access Control)

 • บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ของระบบ LAN (LAN Hardware)

 • PART 3 SOFTWARE

 • บทที่ 6 แนะนำให้รู้จักกับ Software (Software Introduction)

 • บทที่ 7 System Software ของระบบ LAN (LAN System Software)

 • บทที่ 8 สถาปัตยกรรม Client /Server: (Client / Server Architecture)

 • PART 4 การติดตั้งและการบริหารจัดการระบบ (Installation and Management)

 • บทที่ 9 การติดตั้งระบบ LAN (LAN Installation)

 • บทที่ 10 LAN Administration : Users, Groups, and Security

 • บทที่ 11 การบริหารระบบ LAN : การทำ Backup และการกู้คืนสภาพ (LAN Admistration : Backup and Recovery)

 • บทที่ 12 การบริหารระบบ LAN การจัดการกับปัญหาที่อยู่เหนือความคาดหมายและการดำรงรักษาให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (LAN Admistration : Reactive and Proactive Management)

 • PART 5 การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอื่นและเครือข่ายอื่น (Connecting to Other Systems and Networks)

 • บทที่ 13 ระบบ WAN (Wide Area Networks)

 • บทที่ 14 การเชื่อมโยงเครือข่าย (Making Network Connections)

 • บทที่ 15 เทคโนโลยี Internet (Internet Technology)