รูปภาพสินค้า รหัส9789749153345
9789749153345
-
ผู้เขียนผศ. สุวิมล แม้นจริง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749153345
จำนวน: 440 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 289 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอช.เอ็น. กรุ๊ป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชาการเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก และประเด็นสำคัญๆ ของการจัดการการตลาดยุคใหม่ไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อาทิเช่น การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และ SWOT, ระบบข้อมูลข่าวสาร และการวิจัยทางการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ, การบริหารช่องทางการตลาด และเครือข่ายที่มีคุณค่า, การจัดการการติดต่อสื่อสารแบบผสมผสาน, การจัดองค์การ การควบคุม และการประเมินผลทางการตลาด, การออกแบบกลยุทธ์การตลาดระดับโลกและ กลยุทธ์การแข่งขัน เป็นต้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การตลาดและการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทที่ 2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

 • บทที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นการตลาดเป็นสำคัญ

 • บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และอุปสงค์ทางการตลาด

 • บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาด และพฤติกรรมการซื้อ

 • บทที่ 7 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการจัดการกลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 9 การออกแบบกลยุทธ์ และโปรแกรมการตั้งราคา

 • บทที่ 10 การออกแบบ และการบริหารช่องทางการตลาด

 • บทที่ 11 การจัดการการค้าปลีก การค้าส่ง และโลจิสติกส์ทางการตลาด

 • บทที่ 12 กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาด

 • บทที่ 13 การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

 • บทที่ 14 การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • บทที่ 15 การจัดการความพยายามทั้งหมดทางการตลาด

 • บทที่ 16 กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และกลยุทธ์การตลาดทั่วโลก