รูปภาพสินค้า รหัส9789749143629
9789749143629
-
ผู้เขียนSteve Biddulph
ผู้แปลสุนียา ปรีชาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749143629
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Love Publishing 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 09 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นงานเขียนในเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางะหว่างความคิดและอารมณ์ของเด็กที่อาจจะค่อยๆเติบโตและแตกต่างกันไปตามขั้นตอนของธรรมชาติการเลี้ยงดู และการอบรมบ่มนิสัยนับตั้งแต่ยังแบเบาะไปถึงวัยที่เริ่มมีทักษะในการพูดและคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกล่าวถึงสัมพันธภาพภายในครอบครัว การสื่อสารพูดคุยระหว่างพ่อแม่ลูก นับตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยรุ่น ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น การปกครองภายในครอบครัวที่มีระเบียบวินัยแต่ก็มีการผ่อนปรน ยืดหยุ่น เข้าอกเข้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
:: สารบัญ

สารบัญ

  • 1. การบ่มเพาะจิตใจ

  • 2. สิ่งที่ลูกต้องการจริงๆ

  • 3. การแก้ไขรักษาด้วยการฟัง

  • 4. เด็กและอารมณ์

  • 5. พ่อแม่ผู้เด็ดเดี่ยว

  • 6. โครงสร้างของครอบครัว

  • 7. วัยและระยะการเจริญเติบโต

  • 8. พลังงานและการประหยัดพลังงาน

  • ภาคผนวก

  • ข้อมูลเพิ่มเติม (สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็ก)