รูปภาพสินค้า รหัส9789749115947
9789749115947
-
ผู้เขียนธัญญา ผลอนันต์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749115947
จำนวน: 199 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 11 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 11 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค ลงมาจนถึงระดับชาติ ไล่เรียงไปจนถึงแต่ละคนในชุมชน องค์กร และสังคม แต่ในภาคปฏิบัติเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก และเป็นองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื้อหาเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความคิดและความรู้ รวมถึงภาพรวมของการบริหารองค์กรระบบมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวความคิด รูปแบบ วิธีการและตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นสิ่งที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว ซึ่งต้องอาศัยการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ ความสำคัญของทรัพยากรบุคคล
บทที่ 2 ระบบงาน
บทที่ 3 การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน
บทที่ 4 ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน
บทที่ 5 กรณีศึกษา
บทที่ 6 แผนภูมิด้านทรัพยากรบุคคล
คำอธิบายศัพท์สำคัญ
บรรณานุกรม
เกี่ยวกับผู้เขียน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกับโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ