รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749115329
จำนวน: 523 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 1335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพืชพิษให้มีการนำไปใช้ประโยชน์แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งในการนำมาใช้ประโยชน์ในสาธารณะสุขมูลฐาน
:: สารบัญ


สารบัญ

1. บทนำ

1.1 คำจำกัดความ

 • 1.1.1 ระบบของยา

 • 1.1.2 ความสำคัญของพืชสมุนไพร

 • 1.1.3 พืชที่มีกลิ่นหอม

  1.2 วิธีการที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มของพืชสมุนไพรและพืชพิษ

  1.3 บทบาทของพืชสมุนไพรและพืชพิษ

 • 1.3.1 ยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 • 1.3.2 การผลิตและการค้า

  1.4 พฤกษเคมี

 • 1.4.1 คาร์โบไฮเดรต

 • 1.4.2 ไขมัน

 • 1.4.3 กรดแอมมิโนและสารอนุพันธ์

  ฯลฯ