รูปภาพสินค้า รหัส9789749072776
9789749072776
-
ผู้เขียนดร.วรภัทร ภู่เจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749072776
จำนวน: 317 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อริยชน, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 10 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป้าหมายสำคัญนอกจากการแสวงหากำไรแล้ว ยังต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้วย ดังนั้นการจัดทำระบบ ISO 9001:2000 จึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำระบบ ISO 9001:2000 ให้กับหลายองค์กร ซึ่งล้วนแต่ได้การรับรองระบบแล้วทั้งสิ้น ได้อธิบายถึงข้อกำหนด ISO 9001:2000 และคำแนะนำจาก ISO 9000:2001 ที่จะทำให้เข้าใจข้อกำหนดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รวบรวมรายการคำถามที่เกิดจากการให้คำปรึกษาในขณะวางระบบฯ (Audit Checklist) และยังมีแนวทางการตอบมาให้ด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทนำ

  • วิธีการใช้คู่มือเล่มนี้

  • ข้อกำหนด 4 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system)

  • ข้อกำหนด 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management responsibility)

  • ข้อกำหนด 6 การบริหารทรัพยากร (Resource management)

  • ข้อกำหนด 7 การทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นจริง (Product realization)

  • ข้อกำหนด 8 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง (Measurement, analysis and improvement)