รูปภาพสินค้า รหัส9789749025994
9789749025994
-
ผู้เขียนศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749025994
จำนวน: 78 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 183 x 5 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บ้านพระอาทิตย์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดและวิธีการปฏิรูประบบราชการ และยังแสดงให้เข้าใจถึงจุดบอดของการปฏิรูประบบราชการ จุดแก้ และจุดพลิกผัน ความลึกซึ้งและความเฉียบแหลมของความคิด อยู่ที่ความสามารถในการแยกแยะและเชื่อมโยงระบบสามระบบ คือ ระบบการเมือง ระบบราชการ และระบบประชาการกับการปฏิรูปสามด้าน คือ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ และยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมระบบประชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิดเรื่อง ประชารัฐอีกระดับหนึ่งให้โยงกับประสบการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน
:: สารบัญ


สารบัญ

  • คำนำของสำนักพิมพ์

  • คำนำของผู้เขียน

  • เหตุผลของรัฐ

  • ระบบบริหารจัดการ 3 แบบ

  • ระบบที่หนึ่ง : ผู้ว่าซีอีโอ

  • ระบบที่สอง : ระบบราชการที่มีกรมเป็นฐาน

  • ระบบที่สาม : ระบบประชาการ

  • กรอบแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างระบบราชการ