รูปภาพสินค้า รหัส9789749018286
9789749018286
-
ผู้เขียนROBIN,OPEKA, FOGARTY, ROBIN, OPEKA, KAY
ผู้แปลมัลลิกา พงศ์ปริตร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 345.00 บาท
ราคาสุทธิ 345.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749018286
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 x 8 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สอนหนูให้รู้จักคิดให้ทั้งยุทธวิธีและแผนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ครูสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เด็กฝึกฝนการคิดอย่างมีทักษะควบคู่ไปกับความสนุก โดยครอบคลุมหัวข้อหลัก อาทิเช่น การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการคิด ทักษะทางการคิดที่ระบุไว้ในหลักสูตร การสอนทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้เรียนและกับสื่อการเรียนเพื่อให้เกิดการคิด เป็นต้น
:: สารบัญ


สารบัญ

  • เริ่มฝึกหนูให้รู้จักคิด

  • ฝึกหนูให้รู้จักคิดอย่างวินิจวิเคราะห์

  • ฝึกหนูให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์

  • ฝึกหนูให้รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจ