รูปภาพสินค้า รหัส9789749007303
9789749007303
-
ผู้เขียนDEDE,GRAY, GRAY, PETA, TEELER, DEDE
ผู้แปลเสียงทิพย์ สุขศรี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 330.00 บาท
ราคาสุทธิ 330.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749007303
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาครูผู้สอน เพื่อเป็นแหล่งวัสดุการสอนและเป็นเครื่องมือในชั้นเรียนอีกทั้งยังให้เทคนิคในการสร้างกิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานและใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือเรียน ผู้อ่านจะค่อยๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้จากอินเทอร์เน็ต เทคนิคและวิธีการสืบค้นบทเรียนและแบบฝึกหัดประกอบจะช่วยพัฒนาผู้อ่านให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและพัฒนาให้เกิดทักษะในการใช้และการสืบค้นหาวัสดุการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
:: สารบัญ

สารบัญ

  • 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร

  • 2. อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาครูผู้สอน

  • 3. อินเทอร์เน็ต : เป็นแหล่งวัสดุการสอน

  • 4. อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในชั้นเรียน

  • 5. กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน

  • 6. อินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือเรียน

  • แฟ้มงาน (Task file)

  • ศัพทานุกรม (Glossary)

  • ภาคผนวก (Appendices)

  • ดัชนี (Index)