รูปภาพสินค้า รหัส9789748926674
9789748926674
-
ผู้เขียนชมรมไมโครคอมพิวเตอร์ ร.พ.รามาธิบดี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 527.00 บาท
ราคาสุทธิ 527.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748926674
จำนวน: 524 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 240 x 26 มม.
น้ำหนัก: 880 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พิมพ์สวย, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2538
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รามา SpellCheck (RMSC) 2.1 เป็นโปรแกรม Word Processor ภาษาไทยและอังกฤษสมบูณณ์แบบ มีสองรุ่น คือ รุ่นมาตรฐาน (Standard version) และรุ่นอาชีพ (Professional version), คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้พิมพ์สำหรับรุ่นมาตรฐาน, RMSC 2.1 ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก RMSC 1.04 อย่างมากมาย มีความสามารถพิเศษที่คิดค้นขึ้นใหม่ในแบบฉบับเฉพาะตัว ซึ่งเหมาะสมสำหรับโครงสร้างภาษาไทยและอังกฤษ โดยที่ท่านไม่สามารถพบได้จากทั้งซอฟต์แวร์ไทย และซอฟต์แวร์ต่างประเทศ, อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับ Word Processor ไทยอื่น ๆ สามารถใช้งาน RMSC 2.1 ได้ทันทีด้วยคำสั่งพื้นฐานที่เหมือนกัน และหากผู้ใช้ได้ศึกษาความสามารถพิเศษของ RMSC และได้ศึกษาเทคนิคการใช้โปรแกรม Word Processor ให้ได้เต็มประสิทธิภาพจากคู่มือเล่มนี้แล้ว จะพบว่าโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อคนไทยจริง ๆ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความต้องการของระบบ
บทที่ 3 การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่
บทที่ 4 การกำหนดขอบเขตของเอกสาร
บทที่ 5 ตัวอย่างสำหรับผู้เริ่มต้น
บทที่ 6 การนำแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข
บทที่ 7 การแก้ไขแฟ้มข้อมูล
บทที่ 8 ระบบ TAB
บทที่ 9 ระบบการเลือกแป้นพิมพ์ภาษาอัตโนมัติ (Language Autoselection System)
บทที่ 10 บล็อกล
บทที่ 11 การตรวจคำสะกด (Spell Checking)
บทที่ 12 การค้นหาคำ
บทที่ 13 ระบบคำย่อ (Macro)
บทที่ 14 การสร้างเส้นตาราง
บทที่ 15 คำสั่งแทรกรหัสการพิมพ์ (Control Code)
บทที่ 16 รามา Spell Check กับไมโครซอฟต์วินโดวส์
บทที่ 17 ระบบความช่วยเหลือของโปรแกรมเอดิเตอร์
บทที่ 18 การตั้งและแก้ไขค่าตัวแปร
บทที่ 19 การพิมพ์แฟ้มข้อมูล
บทที่ 20 เมนูของโปรแกรมส่งพิมพ์
บทที่ 21 คำสั่ง Dot Command
บทที่ 22 การพิมพ์จดหมายเวียน (Mail Merge)
ภาคผนวก
รามา SpellCheck กับไมโครซอฟต์วินโดวส์
รหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์
ประกาศลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
การปรับจากรุ่นมาตรฐานเป็นรุ่นมืออาชีพ