รูปภาพสินค้า รหัส9789748872698
9789748872698
-
ผู้เขียนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748872698
จำนวน: 278 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 16 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2535
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 1992
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เล่มนี้ เป็นผลจากนโยบายของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ที่จะให้มีการรวบรวมศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ก่อนหน้านี้ ว.ส.ท.ได้จัดพิมพ์หนังสือ ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา ศัพท์วิทยาการสำรวจ ศัพท์วิทยาการพลังงาน และศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ไปแล้ว สำหรับหนังสือ ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า นั้น ทาง ว.ส.ท. ได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 และจำหน่ายหมดในปี พ.ศ. 2527 ว.ส.ท. จึงได้ตั้ง คณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขึ้นในปีนั้น เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมศัพท์ทางด้านนี้ หลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำงานมาเป็นเวลาราว 2 ปี และเห็นว่าได้รวบรวมศัพท์ไว้พอสมควรแล้ว ก็ได้จัดกากรสัมมนาศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 ต่อมาเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารรอบแรกใกล้จะเสร็จเรียบร้อย ก็ได้จัดการสัมมนาศัพท์ทางด้านนี้ขึ้นเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 หลังจากนั้นก็ได้แก้ไขและเพิ่มเติมศัพท์จนเสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2534 ก่อนหน้านั้นไม่นานนัก คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะกรรมการอำนวยการของ ว.ส.ท. ได้อนุมัติให้จัดพิมพ์หนังสือนี้ออกจำหน่าย ในการจัดทำหนังสือ ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษจะเรียบลำดับตามตัวอักษร a ถึง z
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำจะมีวงเล็บข้อความรวมอยู่ด้วย ข้อความในวงเล็บเล็กอาจเป็นส่วนเผื่อเลือกของคำศัพท์ เป็นคำย่อ หรือเป็นคำขยายก็ได้ ส่วนข้อความในวงเล็บใหญ่จะหมายถึงสาขาเฉพาะของคำศัพท์ (คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่มีวงเล็บใหญ่บอกสาขาเฉพาะไว้ด้วย จะใช้คำแปลเป้นไทยเป็นอย่างเดียวกันในทุกสาขาของไฟฟ้าสื่อสาร)