รูปภาพสินค้า รหัส9789748839271
9789748839271
-
ผู้เขียนพ.อ. เจนวิทย์ - ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 999.00 บาท
ราคาสุทธิ 999.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748839271
จำนวน: 1464 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 69 มม.
น้ำหนัก: 2650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, พ.อ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    Visual Basic 6 เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชันประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ และผลิตในเชิงพาณิชย์
     Visual อ้างถึงวิธีที่ใช้สร้าง GUI (Graphical User Interface) แทนที่ท่านจะเขียนโค้ดหลายบรรทัด เพื่ออธิบายการปรากฏตัวและตำแหน่งสำหรับสมาชิกต่างๆ ของการเชื่อมโยง ท่านเพียงแต่ใส่ออปเจ็กต์ที่สร้างไว้ให้แล้วเข้าไปที่บนจอภาพ Basic อ้างถึงภาษา BASIC (Beginners All-Purpose Sym-bolic Instruction Code) เป็นภาษาที่โปรแกรมเมอร์ทั่งโลก นิยมใช้มากที่สุด มากกว่าภาษาอื่น Visual Basic ได้พัฒนาจากภาษา Basic แล้วทำการเพิ่มเติมคำสั่ง ฟังก์ชันและคีย์-เวิร์ด รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ GUI ของ Windows ผู้เริ่มต้นใหม่สามารถสร้างแอพพลิเคชันต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์โดยการเรียนคีย์เวิร์ดเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ Visual Basic ยังเป็นภาษาที่มีพลังอำนาจมากที่อนุญาตให้โปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพสามารถบรรลุผลการสร้างแอพพลิเคชันต่างๆ โดยการใช้ภาษาของการเขียนโปรแกรมอื่นๆ สำหรับ Windows
:: สารบัญ


สารบัญ

ส่วนที่ 1 : วิชวลเบสิกขั้นก้าวหน้า

Part I : Advance Visual Basic

 • 1. การตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ของเมาส์และคีบอร์ด (Responding to Mouse and Keyboard)

 • 2. การเข้าถึง API ของวินโดวส์ (Accessing the Windows API)

 • 3. การทำงานกับไฟล์ต่างๆ (Working with Files)

 • 4. การใช้ OLE ควบคุมแอพพลิเคชั่นอื่นๆ (Using OLE to Control Other Applications)

 • 5. การสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆของโทรศัพท์ในวิชวลเบสิก (Creating Telephony Applications in Visual Basic)

 • 6. แอดอินส์และการเพิ่มความสามารถให้วิชวลเบสิก (Add-Ins and Extensibility)

 • 7. การจัดทำแพ็คเคจสำหรับแอพพลิเคชันของท่าน (Packaging Your Application)


  ส่วนที่ 2: ฐานข้อมูลต่างๆ

  Part II : Databases

 • 8. เครื่องมือต่างๆ สำหรับข้อมูลใหม่ของวิชวลเบสิก (Visual Basic's New Data Tools)

 • 9. การเข้าถึงฐานข้อมูล (Accessing Database)

 • 10. การใช้ ADO (Using ActiveX Data Objects)

 • 11. การสร้างแบบสอบถามต่างๆ ในวิชวลเบสิก (Creating Queries in Visual Basic)

 • 12. คอนโทรลต่างๆ ของข้อมูลที่ก้าวหน้า (Advanced Data Controls)

 • 13. การสร้างรายงานต่างๆ (Creating Reports)


  ส่วนที่ 3 : แอพพลิเคชันของอินเทอร์เน็ต

  Part III: Internet Applications

 • 14. พื้นฐานต่างๆ ของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ (Client and Server Basics)

 • 15. แนะนำแอพพลิเคชันต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต (Introduction to Internet Applications)

 • 16. การสร้างเอกสารต่างๆของ ActiveX (Creating ActiveX Documents)

 • 17. การสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ DHTML (Creating DHTML Applications)

 • 18. การใช้ VBScript (Using VBScript)

 • 19. การพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ ของ ASP (Developing ASP Applications)

 • 20. การทำงานร่วมกับ Internet Explorer (Internet with Internet Explorer)

 • 21. การอ่านและส่งข่าวสารต่างๆของอีเมล์ (Reading and Sending E-Mail Messages)

 • 22. การส่งผ่านไฟล์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต (Transfer Files Over the Internet)

 • 23. การเขียนโปรแกรมของไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ด้วย Winsock (Client / Server Programming with Winsock)


  ส่วนที่ 4 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิก

  Part IV : E-Commerce

 • 24. การนิยามพาณิชย์อิเล็กทรอนิก (Definning E-Commerce)

 • 25. การออกแบบฐานข้อมูลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิก (E-Commerce Database Design)

 • 26. การออกแบบและการจัดการเซิร์ฟเวอร์ (Desing Server and Server manaement)

 • 27. การสร้างการเชื่อมโยงผู้ใช้ (Builiding the User Interface)

 • 28. การจัดทำตะกร้าใส่สินค้าที่สั่งซื้อสินค้า (Builiding the Shopping Basket)

 • 29. การตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า (Checking Out)

 • 30. สถานะของการสั่งซื้อสินค้าและการจัดการไฟล์ประวัติลูกค้า (Order Status and Profile Mangement)

 • 31. การจัดการร้านค้า (Managing the Store)

 • 32. การส่งเสริมการขาย (Promotions)