รูปภาพสินค้า รหัส9789748656380
9789748656380
-
ผู้เขียนน.พ.สุพจน์ วาทีสาธกกิจ, สุพจน์ วาทีสาธกกิจ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748656380
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 8 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2541
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้น เพื่อแนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์ ให้ผ่าตัดคลอดบุตรออกมาทุกราย แต่เขียนขึ้นเพื่อ:-
1. ตอบคำถามที่ผู้มาฝากครรภ์ ตามโรงพยาบาลเอกชนถามบ่อย ๆ เมื่อใกล้จะครบกำหนดว่า "คลอดเองดีหรือผ่าตัดคลอดดี?" ซึ่งแสดงว่าปัจจุบันคุณแม่ไทยตั้งแต่ฐานะระดับปานกลางขึ้นไปไม่ได้คิดว่า การคลอดบุตรควรปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติและมีเกือบครึ่งหนึ่งที่ยืนยันจะขอผ่าคลอด
2. แนะนำความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ เปรียบเทียบระหว่างการคลอดบุตรเองและการผ่าตัดคลอด เพราะส่วนใหญ่ของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ปัจจุบันที่มีอยู่มักพูดถึงเพียงผิวเผิน และใช้ข้อมูลของต่างประเทศที่ค่อนข้างเก่าแล้ว
3. เน้นถึงผลดีผลเสียในระยะยาว ของการคลอดบุตรเองและผ่าตัดคลอด
4. แนะนำการผ่าตัดคลอดด้วยวิธีถนอมเนื้อเยื่อแบบใหม่ ที่ปรับปรุงจากวิธีเดิมซึ่งใช้กันมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว
ผมเขียนเป็นหัวข้อสั้น ๆ แบบคำถามคำตอบในแต่ละบท เพื่อให้คุณผู้อ่าน ที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านทั้งเล่ม เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อเรื่องที่สนใจ ดังนั้นอาจมีการกล่าวถึงซ้ำ ๆ กันบ้าง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
บทที่ 2 การคลอดบุตรเอง
บทที่ 3 ผลของการคลอดบุตรเองต่อคุณแม่
บทที่ 4 ผลของการคลอดบุตรเองต่อเด็ก
บทที่ 5 การผ่าตัดคลอดบุตร
บทที่ 6 การผ่าตัดคลอดแบบใหม่
บทที่ 7 ท้ายเล่ม
หนังสือและเอกสารอ้างอิง
ประวัติผู้เขียน