รูปภาพสินค้า รหัส9789748642543
9789748642543
-
ผู้เขียนDAVID ZURE

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 860.00 บาท
ราคาสุทธิ 860.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748642543
จำนวน: 186 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เดอะเอ็กซ์ไฟล์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2540
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนามาจนเรียกได้ว่า "ไกลสุดกู่" และทำให้เกิดสื่อแขนงใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีศิลปะการออกแบบเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสนอซึ่งการออกแบบสำหรับสื่อแขนงใหม่เหล่านี้จะแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยสิ้นเชิง
การสร้างสฏิสัมพันธ์ (Interactivities) ให้กับมูลค่าต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อดิจิตอล เป็นสิ่งสำคัญที่นักออกแบบจำเป็นจะต้องเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นหัวใจของการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปดิจิตอล เพราะไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ล้วนแต่มีขีดความสามารถในการแสดงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิค รวมทั้งเสียง ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยให้สื่อที่เป็นมัลติมีเดียมีความน่าสนใจมากกว่าสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์มากมาย
โปรแกรม Director ถูกจัดว่าเป็นซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์สื่อแขนงใหม่นี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ และยังสามารถเรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง ซึ่งผู้จัดพิมพ์ได้เล็งเห็นว่า Director น่าจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่นักออกแบบควรศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้สร้างสรรค์งานออกแบบต่าง ๆ ในโอกาสข้างหน้า
:: สารบัญ
ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
มัลติมีเดียกับความรู้พื้นฐาน
การออกแบบมัลติมีเดีย
มาโครมีเดีย ไดเร็คเตอร์
แผงควบคุมมัลติมีเดีย (Control Panel)
ตัวแสดง (The Cast)
เวทีและการปรากฎตัวแสดง (The Stage & The Sprite)
ลำดับการแสดง (The Score)
วินโดว์ทำงานต่าง ๆ (The Window)
รายการคำสั่ง (The Menu)
Director 4.0
Director 5.0
Director 6.0
การใช้ภาษาคำสั่ง (The Lingo)
การสร้างภาพยนตร์ (The Movie)
ของแถม (Useful Lingo Scripts)