รูปภาพสินค้า รหัส9789748569444
9789748569444
-
ผู้เขียนคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748569444
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2517
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1974
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตไม้ออกจำหน่ายในตลาดโลกและมีการใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างตั้งแต่โบราณแล้วก็ตาม แต่การค้นคว้าเรื่องไม้เกี่ยวกับเป็นวัสดุก่อสร้างอาจกล่าวได้ว่ามีน้อยมาก
อีกประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าไม้ในประเทศไทยจะมีคุณภาพและคุณสมบัติเกี่ยวกับเป็นวัสดุก่อสร้างดีกว่าไม้ ของยุโรปและอเมริกา แต่เนื่องจากขาดวิธีการป้องกันรักษาไม้ ขาดความสนใจในการที่จะพัฒนาการใช้ไม้ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่แท้จริง ทำให้ประเทศเราใช้ไม้กันอย่างสิ้นเปลืองสุรุ่ยสุร่าย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ในมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดค่ารับแรงที่เกี่ยวข้องกับไม้บางอย่างต่ำกว่าความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่หวังได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นคว้าเพื่อจะได้ใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ตามคุณภาพของไม้นั้น
:: สารบัญ
ภาค 1 ทั่วไป
ภาค 2 หน่วยแรงที่ยอมให้สำหรับมาตรฐานชั้นไม้ก่อสร้าง
ภาค 3 น้ำหนักบรรทุก
ภาค 4 สูตรการคำนวณองค์อาคารและข้อกำหนด
ภาค 5 การต่อองค์อาคารโดยใช้แหวนยึด
ภาค 6 การต่อองค์อาคารโดยตัวยึดตรึงแบบสลักเกลียว
ภาค 7 การต่อองค์อาคารโดยตัวยึดตรึงแบบสลักเกลียวปลายปล่อย
(ตะปูควงหัวเหลี่ยม)
ภาค 8 การต่อองค์อาคารโดยใช้ตัวยึดตรึงแบบตะปู ตะปูอ้วน ลิ่มเหล็ก
ตะปูควง
ภาคผนวก