รูปภาพสินค้า รหัส9789748539324
9789748539324
-
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748539324
จำนวน: 476 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 10 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สตาร์คอม (ยุพดี กุลเรืองทรัพย์), สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 08 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการเขียนแบบให้กับผู้ที่เคยใช้คำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD มาบ้างแล้ว อาทิเช่น คำสั่งเขียนเส้นและแก้ไขเส้น เป็นต้น ด้งนั้น เนื้อหาภายในเล่มจึงมีรายละเอียดครอบคลุมเฉพาะคำสั่งทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก AutoCAD 2000 อย่างไรก็ตาม ในแบบฝึกหัดท้ายเล่มยังมีขั้นตอนแสดงรายละเอียดครอบคลุมวิธีการเขียนแบบ การจัดหน้ากระดาษ การพิมพ์แบบแปลน ด้วยวิธีการของ AutuCAD 2000 หรือวิธีการของ AutoCAD 2002 รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลแบบแปลนผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในการใช้คำสั่งทั้งหมดของ Express Tools Vol.9 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนแบบให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

ตอนที่ 1 AutoCAD 2002 บนอินเทอร์เน็ต

บทที่ 1 แนะนำฟีเจอร์ใหม่ใน AutoCAD 2002

บทที่ 2 การใช้ AutoCAD 2002 บนอินเทอร์เน็ต

ตอนที่ 2 AutoCAD 2002 ในงานเขียนแบบ

บทที่ 3 คำสั่งที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหม่

บทที่ 4 การใช้ Experss Tools Vol.9

บทที่ 5 การใช้ Migration Assistance

บทที่ 6 การปรับแต่ง AutoCAD 2002

ตอนที่ 3 แบบฝึกหัด ในงานเขียนแบบแปลน

แบบฝึกหัดที่ 1 งานสร้างตารางรายการแบบ (Template)

แบบฝึกหัดที่ 2 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล I

แบบฝึกหัดที่ 3 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล II (ภาพฉายไอโซเมตริก)

แบบฝึกหัดที่ 4 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล III

แบบฝึกหัดที่ 5 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล IV

แบบฝึกหัดที่ 6 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล V

แบบฝึกหัดที่ 7 งานเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

แบบฝึกหัดที่ 8 งานเขียนแบบก่อสร้าง

ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Varables)

ภาคผนวก ข. รายชื่อไดเร็คตอรี่เซอร์เวอร์ (Directory Servers)

ภาคผนวก ค. รายชื่อ Web sites ที่เกี่ยวข้องกับ CAD

ภาคผนวก ง. การลงทะเบียนขอพื้นที่ Web site ฟรี

ภาคผนวก จ. ดัชนีคำสั่ง (Command Index)