รูปภาพสินค้า รหัส9789748512341
9789748512341
-
ผู้เขียนป๊อก เชลซี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 288.00 บาท
ราคาสุทธิ 288.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748512341
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 150 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี พลัส พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2549
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 11 ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในปัจจุบันในอินเดียมีแนวความเชื่อเกี่ยวกับพระคเณศแทรกอยู่ทั่วไป ไม่จะเป็นศาสนาพราหมณ์ ฮินดู หรือลัทธิอื่น ๆ ที่ถือองค์พระศิวะ พระพรหมหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่ ทุกลัทธิล้วนให้ความสำคัญแก่พระคเณศทั้งสิ้น ทุกตำราต่างกล่าวถึงที่มาของพระคเณศอย่างสูงส่ง ในแง่ของความเฉลียวฉลาดมีคุณธรรมรวมไปถึงความกตัญญูและความนอบน้อมถ่อมตน อันเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้นำหรือผู้บริหารผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง กล่าวได้ว่า พระคเณศเป็นมหาเทพผู้ถึงพร้อมด้วยความดี สมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทสวดของผู้ต้องโทษทุกข์ของพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

 • สิ่งที่เกี่ยวข้องในการบูชาพระคเณศ

 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระศรีคเณศ 8 แห่งสำคัญ

 • การปฏิบัติและพิธีโฮชาของฮินดูในการบูชาพระคเณศ

 • พิธีบูชาพระคเณศทุกเดอืนหรือเฉพาะพิธีจตุรถี

 • เครื่องราชภัณฑ์แห่งพระคเณศ

 • พระปรีชาของพระคเณศ จากำตนานมากมาย

 • ความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรในประเทศไทย

 • พระคเณศกับความนิยมศรัทธาทั่วโลก

 • พระคเณศและการขึ้น CALUS (บายศรี)

 • บทสวดบูชาเทพเจ้าฮินดู

 • พิธีสวดเพื่อล้อางบาปและถือศีลอด 14 วัน

 • เพื่อจะได้ความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิต

 • การสวดบูชาพระคเณศเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน ฯ
  ฯลฯ