รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748353210
จำนวน: 338 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่เป็นแก่นแท้เป็นความจริงของชีวิตโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่คุณค่า เป้าหมาย ความสำเร็จของชีวิต หลักในการดำเนินชีวิต การมองชีวิต การใช้ชีวิตตามหลักศาสนา ตลอดจนการทำความรู้จักกับชีวิตที่สันติสุขและสันติภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
:: สารบัญ
1. สาระสำคัญแห่งความจริงของชีวิตและความหมายของชีวิต
2. คุณค่า เป้าหมาย และความสำเร็จของชีวิต
3. การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
4. การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสนธรรม
5. การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม
6. ชีวิตที่สันติสุขและสันติภาพ