รูปภาพสินค้า รหัส9789748329796
9789748329796
-
ผู้เขียนสมชาย รัตนเลิศนุสรณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748329796
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 10 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ
- เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้หนังสือ
เล่มนี้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
- มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทไว้ทดสอบควมรู้ของตนเอง
- มีแผ่นบันทึกเก็บตัวอย่างโปรแกรมในหนังสือเล่มนี้
ทำให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์โปรแกรม
- มีข้อสังเกตที่ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ควรระมัดระวัง ในการเขียนโปรแกรม
ภาษา C
- ครู-อาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในวิชาการเขียน โปรแกรมภาษา C ได้
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกสถาบัน
- บุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C
- ครู-อาจารย์ ที่สอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 โครงสร้างภายในโปรแกรม
บทที่ 3 แนะนำภาษา C
บทที่ 4 องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษา C
บทที่ 5 ฟังก์ชันข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์
บทที่ 6 คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม
บทที่ 7 ตัวแปรชุดและสตริง
บทที่ 8 พอยน์เตอร์
บทที่ 9 ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นหรือโปรแกรมย่อย
บทที่ 10 ฟังก์ชันมาตราฐาน
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
ประวัติผู้เขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์...
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rit.ac.th e-mail: somrat2543@yahoo.com
การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2530
- สถิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534