รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748329529
จำนวน: 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 4 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นโดย ผู้ชำนาญการวางระบบ ISO 9001 และการประกันคุณภาพต่างๆ สำหรับสถานศึกษาและงานราชการจริงๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ นักบริหารการศึกษา ครุ อาจารย์ต่างๆ ได้ศึกษาระบบประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก โดยพยายามเขียนให้อ่านง่าย จากการกลั่นกรองประสบการณ์ที่ผู้เขียนคลุกคลีอยู่ในวงการประกันคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และสถานศึกษาหลายแห่งไม่ต่ำกว่า 9 ปี และเป็นผู้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ISO 9000 รุ่นแรกๆ ของประเทศไทย โดยเนื้อหาได้
-อธิบายข้อกำหนดของ ISO 9001-2000 พร้อมตัวอย่าง
-แนวทางและคำตอบในการตรวจประเมิน(Audit)
-ถาม-ตอบ ปัญหาในการจัดทำและรักษาระบบ
-การปฏิรูปการศึกษา กับ ISO 9001-2000
-เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กับ ISO 9001-2000
:: สารบัญ
บทที่ 1 อธิบายข้อกำหนดและแนวทางการตรวจประเมิน
บทที่ 2 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ISO 9001-2000
บทที่ 3 ปฏิรูปการศึกษากับ ISO 9001-2000
บทที่ 4 ISO 9001-2000 กัยมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
:: ข้อมูลพิเศษ
ดร.วรภัทร์ภู่เจริญ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์สเตท มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2532)
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยังส์ทาว์นสเตท มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2525)
ปริญญาตรี เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2523)
ประวัติการทำงาน
-นักวิจัยองค์การอวกาศ NASA สหรัฐอเมริกา ด้านเคื่รองยนต์ไอพ่น
-อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งสุดท้ายคือ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
โศภณา หิรัญบูรณะ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528 วิศวกรรมศาสต์มหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท แอลไอเอสเอ จำกัดโดยรับผิดชอบการพัฒนาระบบการผลิตของโรงงานในเครือสหพัฒนพิบูลย์ อาทิ บริษัทธนูลักษณ์จำกัด เป็นต้น