รูปภาพสินค้า รหัส9789748328850
9789748328850
-
ผู้เขียนGlobis Corp
ผู้แปลรังสรรค์ เลิศในสัตว์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748328850
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 206 x 20 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 03 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาคด้วยกันได้แก่ ภาคที่ 1(ภาคการพัฒนา) ภาคที่ 2 (ภาคพื้นฐาน) และภาคที่ 3 (ภาคปฏิบัติ) แนวการเรียนจะต่างกับตำราการตลาดเล่มอื่น โดยจะแนะแนวโน้มการตลาดใหม่ล่าสุดในขั้นแรก เป็นการทำให้เกิดความสนใจในการตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น ในภาคที่ 2 นั้น จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานในกิจกรรมของบริษัท ในภาคที่ 3 จะอธิบายอย่างละเอี่ยดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้แก่กลยุทธ์ 4P แต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการตลาด อาจจะอ่านตั้งแต่ภาคที่ 2 และภาคที่ 3 แล้วจึงอ่านภาคที่ 1 ก็ได้
:: สารบัญ
บทนำ
คำนำผู้แปล
ภาคที่ 1 ภาคการพัฒนา : มองกระแสการตลาดในปัจจุบัน
1. การตลาดแบบรักษาลูกค้า
2. การตลาดแบบดำเนินไปพร้อมกัน
ภาคที่ 2 ภาคพื้นฐาน : ตรวจสอบ Framework ให้แน่นอน
1. จิตสำนึกการตลาด
2. Marketing Process
ภาคที่ 3 ภาคปฏิบัติ
1. การค้นหาโอกาสของตลาด
2. กลยุทธ์เกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์
3. กลยุทธ์ราคา
4. กลยุทธ์ communication
5. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
6. กลยุทธ์การแข่งขัน
บทส่งท้าย
:: ข้อมูลพิเศษ
รังสรรค์ เลิศในสัตย์
การศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การทำงานปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาอิสระด้านการตลาดและการบริหาร
- อาจารย์พิเศษ คระพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์