รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748328454
จำนวน: 408 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2543
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้กล่าวถึงเทคนิคและรายละเอียดต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมไว้อย่างครบครัน
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานด้านความร้อนสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิค ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรที่ผลิตหรือที่ใช้พลังงานความร้อน และยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านเทคนิคการประหยัดพลังงานความร้อนของนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจโดยส่วนรวมด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านพลังงาน
บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นในการวัดค่าทางด้านพลังงาน
บทที่ 3 อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการใช้พลังงานความร้อน
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นด้านความร้อน
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสันดาป
บทที่ 6 ดุลความร้อน
บทที่ 7 การประหยัดพลังงานในการสันดาป
บทที่ 8 การประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
บทที่ 9 การเก็บความร้อนทิ้งมาใช้