รูปภาพสินค้า รหัส9789748326726
9789748326726
-
ผู้เขียน(ส.ส.ท.), ไชญชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748326726
จำนวน: 257 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2543
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 2000
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ กฎของเฟรมมิ่ง กฎของเลนซ์ การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดแรงดันไฟฟ้า อาร์เมเจอร์รีแอกชันและการแก้การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคุณลักษณะการไปใช้งาน วิธีกลับทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิธีแก้
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็ก
ทฤษฎีแม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรแม่เหล็ก
กระแสไหลวน
สนามแม่เหล็ก
เส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล
บทที่ 2 การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ
กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง
กฎของเลนซ์
การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า
บทที่ 3 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์
บทที่ 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
การเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น
สาเหตุของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นไม่ถึงค่าสูงสุด
และสาเหตุที่แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่เครื่องกำเนิดมาก
อาร์เมเจอร์รีแอกชัน
การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน
การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้กระแสตรง
การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์
คุณลักษณะและการนำไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
วิธีกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 6 การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
วิธีบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
วิธีบำรุงรักษาแปรงถ่าน
วิธีตรวจการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า
วิธีการตรวจหาวงจรเปิดและวงจรลัดขดลวดฟิลด์คอยล์
การหล่อลื่น