รูปภาพสินค้า รหัส9789748325538
9789748325538
-
ผู้เขียนทักษิณ เทพชาตรี, สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 125.00 บาท
ราคาสุทธิ 125.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748325538
จำนวน: 119 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 1 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แน้วโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่พัฒนาไป เนื่องจากสามารถประหยัดระยะเวลาก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง แต่วิศวกรและนายช่างเทคนิคที่จะทำงานโครงสร้างเหล็ก จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ก่อสร้างเบื้องต้น และได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็กเพิ่มเติมคณะผู้แปลหวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงเหล็กพอที่จะนำไปใช้งานและศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำมาใช้เป็นองค์อาคารของโครงสร้าง
คุณสมบัติเชิงกลของเหล็ก
คุณสมบัติทางด้านโลหะวิทยาของเหล็ก
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้าง
องค์อาคารเหล็กรูปพรรณ
องค์อาคารเดี่ยวและองค์อาคารประกอบ
คานปีกกว้าง
ท่อเหลี่ยมจัตุรัส
คานและเสาของอาคารโครงเหล็ก
รอยต่อ
การต่อโดยใช้สลักเกลียวกำลังสูง
การต่อโดยการเชื่อม
การควบคุมคณภาพของงานเชื่อม
การเชื่อมและความเครียดคงค้าง
การออกแบบรอยต่อ
พื้นฐานของการต่อองค์อาคาร
จุดต่อในเสาและคาน
รอยต่อคานยึดกับเสา
ฐานเสา
รอยต่อของตัวค้ำยัน
ชนิดของโครงอาคาร
โครงข้อหมุน
การออกแบบโครงสร้างของโครงข้อแข็ง
โครงสร้างแบบโครงข้อแข็งร่วม
โครงสร้างร่วม
โครงสร้าง 3 มิติ
การประกอบโครงสร้าง
บทที่ 3 การป้องกันการผุกร่อน
การผุกร่อนของเหล็ก
วิธีการป้องกันการผุกร่อน
วิธีป้องกันต่าง ๆ
วิธีเคลือบชุบ
วิธีป้องกันโดยใช้ไฟฟ้า
การทาสี
การวางแผนป้องกันการผุกร่อน
วิธีการทาสี
สีที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน
บทที่ 4 การป้องกันไฟ
วัตถุประสงค์ของกานป้องกันไฟ
คุณสมบัติทางกลของเหล็กที่อุณหภูมิสูง
วัสดุป้องกันไฟและวิธีใช้
การใช้คอนกรีตหุ้มเนื้อเหล็ก
การใช้ตะแกรงเหล็ก
การใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน
การพ่นเคลือบด้วยวัสดุกันความร้อน
กฎข้อบังคับเรื่องการป้องกันไฟของญี่ปุ่น
ภาคผนวก การเปรียบเทียบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้างอาคารของ JIS, ASTM และ BS
ภาคผนวก ก องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกลของเหล็ก
ภาคผนวก ข ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติของคานปีกกว้าง
ภาคผนวก ค ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติหลักของท่อเหลี่ยม
คำอธิบายสำหรับตารางที่ปรากฎแทรกท้ายเล่ม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง