รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748325378
จำนวน: 244 หน้า
น้ำหนัก: 54 กรัม
เนื้อในพิมพ์: -ไม่ระบุ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 14 เดือน -- ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยสถาปัตยกรรมไทยเบื้องต้นเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการเขียนตัวหนังสือแบบไทย, ลวด ลายไทยที่ใช้ในสถาปัตยกรรม,ยุคสมัยในประวัติสถาปัตยกรรมไทย, สถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง ภาคเหนือ, ศาลาไทย,สถาปัตยกรรมไทยทรงไม้และคอนกรีต เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ รวมทั้งงานซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ