รูปภาพสินค้า รหัส9789748284262
9789748284262
แม้แต่เด็กที่เกเรที่สุด หากแม้นมีโอกาสได้สัมผัสกับความล้ำค่า แห่งห้องสมุดแล้ว ยังสามารถกุมปัญหาแห่งปฐพี และไขกุญแจสู่โลกทั้งมวล
ผู้เขียนGrace Kempster (เกรซ เคมสเตอร์)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748284262
จำนวน: 94 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 189 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อุทยานการเรียนรู้, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดพิมพ์หนังสือชุด TK ชวนอ่านนี้ขึ้น เพื่อส่งต่อความรู้จากงานวิจัยและการอบรมซึ่งเกิดขึ้นตามกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มพูนแนวคิดประสบการณ์และวิธีการในลักษณะของคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครู บรรณารักษ์ ตลอดจน พ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิต" เล่มนี้เป็นการเรียบเรียงข้อมูลจากการบรรยายของ คุณเกรซ เคมสเตอร์ อดีตผู้อำนวยการด้านงานบริการข้อมูล ของสำนักงานใหญ่บริติชเคาน์ซิล และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบัน Read on Write Away ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อบริการชุมชนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายความคิดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องสมุด และสนใจกิจกรรมการอ่าน การเรียนรู้ เพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้อย่างมั่นคง
:: สารบัญ
บทที่ 1 เหตุใดการอ่านจึงสำคัญกับชีวิต
บทที่ 2 11 ข้อคิดเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน
บทที่ 3 ปรับนิด เปลี่ยนหน่อย
บทที่ 4 ไขปริศนาความสำเร็จของห้องสมุดมีชีวิต