รูปภาพสินค้า รหัส9789748232959
9789748232959
-
ผู้เขียนปัญจพร ทองเล็ก, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748232959
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 20 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ปัญจพร ทองเล็ก, ผศ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 6 ปี 2007
:: คำนำ
หนังสือการภาษีอากรเล่มนี้ได้จัดขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกมหาลัยและได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว โดยกล่าวถึงเนื้อหาของภาษีอากรแต่ละประเภท โดยเนื้อหาดังกล่าวจะเน้นถึงนโบยการจัดเก็บภาษี หลักเกณฑ์ของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี การคำนวณภาษีที่ต้องชำระ หลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาในเล่มจะครอบคลุมถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิต และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 7 อากรแสตมป์
บทที่ 8 ภาษีศุลกากร
บทที่ 9 ภาษีสรรพสามิต