รูปภาพสินค้า รหัส9789748195100
9789748195100
-
ผู้เขียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏยา วิพุธศิริ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 139.00 บาท
ราคาสุทธิ 139.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748195100
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 207 x 8 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นาฏยา วิพุธศิริ 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"อังกฤษไวยากรณ์" เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างที่ใช้ในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 15 สถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนฝึก การพูดและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ มี แบบฝึกหัดกว่า 80 แบบฝึกหัดเพื่อใช้ฝึกฝนพร้อมคำเฉลย
:: สารบัญ
Unit 1 Simple Present tense
Unit 2 Present Continuous tense
Unit 3 'ing' and ' _ ed' from of Causative Verbs
Unit 4 How + adjective or adverb
Unit 5 Simple Past tense
Unit 6 Present Perfect tense
Unit 7 Position and Order of Adjectives
Unit 8 Agreement
Unit 9 Question Tage
Unit 10 Capital Letters
ฯลฯ