รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748054933
จำนวน: 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 4 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 9 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการนำสินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภค บทบาทของบรรจุภัณฑ์มีมากกว่าการเป็นเพียงภาชนะรองรับ บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่สำคัญในการรักษาคุณภาพสินค้า อำนวยความสะดวกในการขนส่ง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้าอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากเอกสารเรื่อง 'Glossary of Packaging Teams' ของ International Trade Center เป็นหลักประกอบกับประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงด้วย