รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748054896
จำนวน: 119 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ สามารถทำให้ผู้อ่านได้ข้อมูลเชิงวิชาการ และใช้พกติดตัวเวลาเดินป่าสะแกราช ข้อมูลจะสั้นและกะทัดรัด อธิบายลักษณะเด่น และนิเวศวิทยาพอสังเขป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยผู้ใช้สามารถสังเกตพฤติกรรมและชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้พบ และยังมีภาพสัตว์ประกอบการบรรยาย ซึ่งเป็นภาพวาดที่ได้จากข้อมูลและการเฝ้าศึกษาจากพื้นที่ป่าสะแกราช และวาดตามตัวอย่างสัตว์ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) เพื่อการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธาน ภาพวาดจึงให้รายละเอียด สีสัน ขนาด ของสัตว์แต่ละชนิดตามความเป็นจริงมาก นอกจากนั้นยังได้นำลักษณะทั่วไปและลักษณะพิเศษของค้างคาวมาแสดงไว้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจดียิ่งขึ้นอีกด้วย
:: สารบัญ


สารบัญ

 • คำนำ

 • Preface

 • Order PHOLIDOTA

 • Order INSECTIVORA

 • Order SCANDENTIA

 • Order CHIROPTERA

 • Order PRIMATES

 • Order CARNIVORA

 • Order ARTIODACTYLA

 • Order RODENTIA

 • Order LAGOMORPHA

 • บรรณานุกรม

 • ดรรชนีภาษาไทย

 • Index