รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747823943
จำนวน: 560 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 26 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประกอบด้วยวิธีการสร้างโปรแกรมบน Windows อย่างเป็นระบบ, หลักการและส่วนประกอบพื้นฐานของ VB6, สร้าง Database Application ด้วย ADO Data Control และ Activex Data Objects (ADO), ใช้ WebBrowser Control และ Internet Transfer Control ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตและตัวอย่างให้ลองปฏิบัติจริงพร้อมคำอธิบายโปรแกรมอย่างละเอียดรวมทั้งแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทุกบทและยังมี CD วิดีโอสอนเนื้อหาเพิ่มเติมจากในเล่ม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 01 มารู้จักกับ Visual Basic

 • บทที่ 02 รู้จักกับออบเจ็ค, พร็อพเพอร์ตี้ และ Visual Basic

 • บทที่ 03 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

 • บทที่ 04 บิต, ไบต์, ตัวแปร, ค่าคงที่ และชนิดของข้อมูล

 • บทที่ 05 Algorithm และ Flow Chart

 • บทที่ 06 ตัวดำเนินการ, นิพจน์ และประโยคคำสั่ง

 • บทที่ 07 ทำความรู้จักกับคอนโทรล

 • บทที่ 08 ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย

 • บทที่ 09 ตัวแปรชนิด Array และตัวแปรชนิด Type

 • บทที่ 10 MsgBox, InputBox และ Common Dialog Control

 • บทที่ 11 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข และ String

 • บทที่ 12 การควบคุมเมาส์

 • บทที่ 13 การควบคุมคีย์บอร์ด

 • บทที่ 14 Timer Control และฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา

 • บทที่ 15 Debug และการจัดการกับ Error

 • ฯลฯ