รูปภาพสินค้า รหัส9789747823073
9789747823073
-
ผู้เขียนจินดา ยาปนเวช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747823073
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 17 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 05 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเริ่มตั้งแต่ การกำหนดชนิดของข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ การแสดงผลและการรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โปรแกรมย่อย การกำหนดชนิดของข้อมูล ไฟล์ พอยน์เตอร์ ลิงค์สิสต์ ยูนิต การจัดเรียงข้อมูล กราฟิก และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ซึ่งหลังจากที่ท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว สามารถทำให้ท่านเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล และเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ต่อไป

ภาษาปาสคาล (PASCAL) เป็นภาษาระดับสูงที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐาน โดยภาษาปาสคาลสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured Programming) การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล (module) และการเขียนโปรแกรมแบบบนลงล่าง (top-down) ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาแรก โดยผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 เริ่มต้นภาษาปาสคาล

 • บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่

 • บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

 • บทที่ 5 การแสดงผลข้อมูลและการรับข้อมูล

 • บทที่ 6 โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

 • บทที่ 7 โปรแกรมแบบทำซ้ำ

 • บทที่ 8 โปรแกรมย่อย (โมดูล)

 • บทที่ 9 การกำหนดชนิดข้อมูล

 • บทที่ 10 โฟล์ (File)

 • ฯลฯ