รูปภาพสินค้า รหัส9789747784473
9789747784473
พัฒนาไวยากรณ์ เพิ่มพูนคำศัพท์ เรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอน เสริมการเขียนให้สละสลวย เน้นศิลปะการพูดอย่างได้ผล
ผู้แปลปราณี ธนะชานันท์, รศ. , นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ นาวายุทธ, วลีพร หวังซื่อกุล, พีริยา พงษ์สาริกัน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,990.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,990.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747784473
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 200 x 261 x 31 มม.
น้ำหนัก: 1175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย ), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยข้อควรปกิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ข้อถูกและข้อผิดของภาษาอังกฤษที่ดีและทันสมัย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ประกอบด้วยตัวอย่างที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบทดสอบกว่า 100 ชุด ที่ใช้ฝึกทักษะ รวมทั้งภาคพิเศษเกี่ยวกับที่มาของคำภาษาอังกฤษจากทั่วโลก ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
การปรับปรุงการใช้ไวยากรณ์ การสะกดคำ และคำศัพท์
การเลือกใช้คำให้ถูกต้อง
การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบทั่วไปในการใช้ไวยากรณ์
การรู้จักเขียนจดหมายให้น่าอ่าน เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ต่างๆ
วิธีสอบสัมภาษณ์ การพูดคุยโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดำเนินการประชุม
การกล่าวในที่สาธารณะอย่างมั่นใจ
ขัดเกลาการสนทนา
เข้าใจวิธีการที่เด็กหัดพูด
หลีกเลี่ยงการออกเสียงผิดที่พบบ่อย
:: สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือพื้นฐานของภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 วิธีเขียนภาษาอังกฤษให้น่าอ่าน
บทที่ 3 วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
บทที่ 4 เสียงในภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 ภาษาอังกฤษสากล
บทที่ 6 ที่มาของคำยืมในภาษาอังกฤษ
- แบบเฉลย
- ดัชนี