รูปภาพสินค้า รหัส9789747781076
9789747781076
-
ผู้เขียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747781076
จำนวน: 47 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 4 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ภาวะผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดขององค์กร ด้วยเหตุนี้ภาวะผู้นำจึงเป็นเครื่องวัดความสำเร็จขององค์กร
:: สารบัญ

สารบัญ

  • คำนำ

  • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  • บทที่ 1 บทนำ

  • บทที่ 2 บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

  • ภาคผนวก