รูปภาพสินค้า รหัส9789747780666
9789747780666
-
ผู้เขียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747780666
จำนวน: 67 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 5 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือ กรณีศึกษา Best Practices ซึ่งครอบคลุม Best Practices ในด้านการมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลของ บริษัท โซนี่ เซมิคอรดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งขอบเขตของกรณีศึกษานี้ได้ครอบคลุมการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล และการบริหารกระบวนการ โดยได้จัดทำหนังสือชุดแรก 3 เล่ม แต่ละเล่มครอบคลุม Best Practices และปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละหัวข้อ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำฐานข้อมูล Best Practices ในระดับชาติ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

:: สารบัญ


สารบัญ

  • คำนำ

  • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  • บทที่ 1 บทนำ

  • บทที่ 2 บริษัท โซนี่ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • บทที่ 3 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

  • บทที่ 4 บทเรียนที่ได้รับ

  • ภาคผนวก