รูปภาพสินค้า รหัส9789747780659
9789747780659
-
ผู้เขียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747780659
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือ กรณีศึกษา Best Practices ซึ่งครอบคลุม Best Practices ในด้านการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และสำนักงานประกันสังคม
:: สารบัญ
1.บทนำ
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3.เทศบาลนครอุดรธานี
4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
5.สำนักงานประกันสังคม
6.บทเรียนที่ได้รับ
ภาคผนวก