รูปภาพสินค้า รหัส9789747780253
9789747780253
-
ผู้เขียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 15.00 บาท
ราคาสุทธิ 15.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747780253
จำนวน: 17 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 203 x 2 มม.
น้ำหนัก: 35 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือชุด องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง การเพิ่มผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย QUALITY : คุณภาพ COST : การลดทุน DELIVERY : การส่งมอบ SEFFTY : ความปลอดภัย MORATE : ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ENVIRONMENT : สิ่งแวดล้อม และ ETHICS : จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มผลผลิตที่ดีจำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวนี้ หากขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตที่ดี เพราะ คุณภาพ การลดต้นทุน และการส่งมอบเป็นการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นการปรับปรุงเพื่อพนักงานส่วนสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณ นั้นเป็นการปรับปรุงเพื่อสังคม การเพิ่มผลผลิตที่ดีจึงต้องคำนึงถึงพนักงานและสังคมโดยรวมนอกเหนือจากผลกำไร