รูปภาพสินค้า รหัส9789747669343
9789747669343
รวม 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้เขียนปรีดา ปัญญาจันทร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747669343
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 5 ปี 2007
:: คำนำ
"การ์ตูน" เป็นสื่อเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและเป็นที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัยเพราะอ่านแล้วสนุก เข้าใจง่าย ผ่านภาพที่สวยงามและสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ถึง อารมณ์ความรู้สึก และบรรยากาศของเรื่องที่นำเสนอ ขณะเดียวกันก็สร้างสมสุขนิสัยที่พึงปรารถนาให้ผู้อ่านโดยไม่รู้ตัว เช่น นิสัยรักการอ่าน การออม การเป็นคนดี มีวินัยเป็นต้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการ์ตูนนิยายภาพ "เหรียญมหัศจรรย์" เล่มนี้รวมรวม 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการ์ตูนนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่เยาว์ พร้อมๆ กับการสร้างนักคิด นักเขียนและนักอ่านรุ่นใหม่จากผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
:: สารบัญ
- รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยม ระดับประชาชน วันที่ดอกไม้บาน
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับประชาชน เหรียญมหัศจรรย์
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับประชาชน รู้จากพ่อ รู้จักพอ
- รางวัลิยายภาพสร้างสรรค์ ระดับประชาชน เหมือนพ่อที่พอเพียง
- รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยมระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศก์
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศก์