รูปภาพสินค้า รหัส9789747651577
9789747651577
-
ผู้เขียนนิวัต โชติวงษ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 345.00 บาท
ราคาสุทธิ 345.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747651577
จำนวน: 330 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 256 x 21 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พิมพ์สาส์น, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
โปรแกรม MS-PowerPoint 7.0 เป็นโปรแกรมทางด้านการนำเสนอ
(Presentation) บน Windows 95 มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เราต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้สามารถจะแสดงได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยที่ผู้จัดทำสามารถนั่งทำด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านของเราโดยที่ไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่วุ่นวายเลย ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ PowerPoint จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลการขายไม่ว่าในรูปของตัวเลข กราฟ ทั้งยังสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนผังองค์กรให้กับที่ประชุมได้ทราบ ถ้าท่านเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเราก็จะให้ PowerPoint นำเสนอเนื้อหาที่จะสอน ถ้าคุณเป็นฝ่ายส่งเสริมการตลาดต้องการสรุปผลงานเสนอผู้บริหาร หรือต้องการเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ก็สามารถให้
PowerPoint ช่วยได้ หรือถ้าท่านเป็นคนที่สนใจคอมพิวเตอร์สนใจงานด้านกราฟฟิคก็อาจให้ PowerPoint เป็นจุดเริ่มต้นของท่านได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเบื้องต้น
บทที่ 2 เริ่มต้นการทำงานกับ PowerPoint 7.0
บทที่ 3 การทำงานที่แบ่งตามภาพมอง (View)
บทที่ 4 สร้างสรรค์งานต่าง ๆ (Drawing) โดยใช้ Tools
บทที่ 5 การทำงานกับ ClipArt และรูปภาพ
บทที่ 6 กราฟ (Graph)
บทที่ 7 แผนผังองค์กร (Organization Chart)
บทที่ 8 การสร้างตารางใน PowerPoint
บทที่ 9 เทคนิคที่น่าสนใจและการนำเสนอ
บทที่ 10 การควบคุมงานและการพิมพ์
บทที่ 11 การทำงานระหว่าง Presentation
บทที่ 12 การขอความช่วยเหลือ (Help)
บทที่ 13 Tips and Tricks