รูปภาพสินค้า รหัส9789747640182
9789747640182
โปรแกรมออกแบบวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ Protel Schematic & PCB Editor
ผู้เขียนบัณฑิต จามรภูติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747640182
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตเพรส 
:: คำนำ
Protel DXP เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ออกแบบวงจรดิจิตอล และอนาล็อก สามารถจะวิเคราะห์จำลอง (Simulation) การทำงานของวงจร การจำลองสัญญาณทางไฟฟ้า การสร้างตัวอุปกรณ์ด้วย Schematic Library Editor การสร้างวงจรจาก Sheet Symbol การออกแบบแผ่น PCB ฯลฯ โดยได้รวมการทำงานทั้งหมดไว้ในโปรแกรมชุดเดียว ใช้โปรแกรม ERC ( Electrical Rules Cheack) ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างไว้ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่? เช่น ไม่ได้ต่อสัญญาณอินพุต-เอาต์พุต หรือ สัญญาณเกิดการลัดวงจร เป็นเหตุให้วงจรไม่ทำงาน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการออกแบบวงจร ( Schematic - PCB) PCB Editor มีความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะคุณสมบัติการทำ Auto Routing ซึ่งมีความฉลาดในการเดินเส้นลายวงจรแบบ Shape Base Routing และ Push and shove และสามารถจะสร้างกฎในการออกแบบเช่น กฎในการเดินเส้นลายวงจร (Routing) กฎการวางตัวอุปกรณ์ (Placement) การสร้างไฟล์สำหรับผู้ผลิต (Gerber, NC Drill, ODB++) การทำ Negative Film Printing การออกแบบวงจร FPGA
:: สารบัญ
บทที่ 1 Protel DXP Schematic
บทที่ 2 การออกแบบวงจรด้วย Schematic
บทที่ 3 การตรวจสอบวงจร
บทที่ 4 Schematic Library Editor
บทที่ 5 การสร้างวงจร Sheet Symbol
บทที่ 6 การออกแบบด้วย PCB Editor 1.
บทที่ 7 การออกแบบด้วย PCB Editor 2.
บทที่ 8 กฎการออกแบบและการเดินเส้น Track
บทที่ 9 การสร้างไฟล์สำหรับผู้ผลิต
บทที่ 10 การออกแบบวงจร FPGA
บทที่ 11 Altium Designer