รูปภาพสินค้า รหัส9789747348514
9789747348514
-
ผู้เขียนผศ.บุญเรือง มานะสุรการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747348514
จำนวน: 322 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 145 x 14 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไอยรา, บจก.สนพ. 
:: คำนำ
ปัจจุบันยากที่จะปฏิเสธได้ว่า ภาษาจีนกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในแวดวงต่างๆ ของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ สืบเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประตูประเทศออกสู่โลกภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบบประชาธิปไตยทุนนิยมมาสู่ระบบสาธารณรัญสังคมนิยมในยุคของท่านประธาน เหมา เจ๋อ ตง ด้านการเมืองภาษาจีนคือหนึ่งในภาษาการขององค์การสหประชาชาติ ด้านสังคมภาษาจีนคือภาษาที่ใช้อยู่ทั่วไปในกลุ่มชนเชื้อสายจีนที่กระจัดกระจายอาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาษาจีนกำลังแผ่ขยายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีดำเนินชีวิตของผุ้คนด้านต่างๆ ในโลก ปัจจุบันและอนาคตเพิ่มมากขึ้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นที่ตระหนักชัดว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างสูงในทางธุรกิจการค้าบนเวทีโลกด้วยอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาษาจีนกำลังแผ่ขยายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีดำเนินชีวิตของผู้คนด้านต่างๆ ในโลกปัจจุบันและอนาคตเพิ่มมากขึ้น จึงได้รวบรมรายละเอียด พจนานุกรมไทย-จีน จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
:: สารบัญ
- คำนำผู้เขียน
- คำนำสำนักพิมพ์
- ก
- ข
- ค
- ง
- จ
- ฉ
- ช
- ซ
ฯลฯ