รูปภาพสินค้า รหัส9789747291469
9789747291469
แม่นยำ รวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักของกรมอาชีวศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM พร้อมคู่มือ
ผู้เขียนคอมพิวเตอร์เอจ เทคโนโลยี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 9,000.00 บาท
ราคาสุทธิ 9,000.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747291469
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 183 x 15 มม.
น้ำหนัก: 20 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สอบพิมพ์สัมผัส คือโปรแกรมทดสอบความเร็วในการพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ (เวอร์ชั่น 2.0) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM พร้อมคู่มือ สามารถกำหนดเวลาในการสอบ ตรวจผลสอบได้ทันที แม่นยำ รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม เรียงลำดับผลสอบได้ทุกรูปแบบ อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย โปรแกรมทดสอบนี้ใช้ได้ทั้งระบบ LAN และ STAND ALONE สามารถพิมพ์ผลสอบวัดความเร็วรายบุคคลได้เพื่อใช้ในการสมัครงานต่อไป เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนของอาจารย์ละพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกวดแข่งขันการพิมพ์สัมผัสในงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์รายการได้ทุกขั้นตอน

โปรแกรมออกแบบและผลิตข้อสอบสำหรับการทดสอบการพิมพ์ดีด หรือ พิมพ์สัมผัส บนคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ตรงตามหลักการคิดคำนวณของกรมอาชีวะศึกษา ประกอบด้วย ๓ ส่วน หลักๆ คือ การเตรียมสนามสอบ (ออกแบบข้อสอบและติดตั้งโปรแกรมสอบลงในเครื่องลูก) การสรุปผลสอบ และการพิมพ์รายงาน ใช้ได้ทั้งสนามสอบที่มีระบบเครื่องข่าย (LAN) และทั้งที่ไม่มี

โปรแกรมนี้ได้รับการคัดเลือกใช้ในการแข่งขันพิมพ์สัมผัส ไทย- อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 21 โดยสมาคมโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกขนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนประถม 3 ขึ้นไป ก.ศ.น. มัธยมต้นและปลาย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพาณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และโรงเรียนในสังกัด กทม. รวมถึงชมรมคอมพิวเตอร์


:: สารบัญ
การเตรียมสนามสอบ
- การออกแบบข้อสอบ หรือเลือกข้อสอบสำเร็จรูปมาใช้สอบ
- การทำข้อสอบที่ออกแบบเสร็จแล้วเป็นโปรแกรมและติดตั้งข้อสอบบนเครื่องลูก

การสรุปผลสอบ
- สรุปผลสอบได้ทันทีจากเครื่องลูกผ่านระบบเครือข่าย
- ดึงข้อมูลสำรองมาสรุปผลได้

การพิมพ์รายงาน
- พิมพ์ข้อสอบเพื่อขออนุมัติได้
- พิมพ์ผลสอบรายบุคคลและรายกลุ่มได้
- เรียงลำดับผลสอบได้ตาม ชื่อ วันที่ สนามสอบ หรือคะแนนสอบ
:: ข้อมูลพิเศษ
ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ของสมาคมโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ใช้งานและเป็นที่ยอมรับโดย
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
2.บริษัท สามารถไอ-โมบาย จำกัด
3.บริษัท สามารถโมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด
4.บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด
6.บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด
7.บริษัท พอสเน็ท จำกัด
8.บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด
9.บริษัท คอลล์วัน จำกัด
10.บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
11.บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)