รูปภาพสินค้า รหัส9789747234671
9789747234671
พิสูจน์แล้ว ประหยัดจริง พลังหมดไป...น้ำมันแพงขึ้น...ทางออกคืออะไร...หาคำตอบในเล่ม
ผู้เขียนศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747234671
จำนวน: 151 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 209 x 8 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2550
:: คำนำ
ภาวะโลกร้อนขึ้น พลังงานจากฟอสซิลเริ่มหมดไปแนวโน้มของการใช้ยานพาหนะต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการสูญเสียด้านพลังงานน้อยที่สุด โดยการสูญเสียด้านพลังงานน้อยที่สุด การออกแบบและโมเดลของรถยนต์ในรุ่นใหม่ๆ นั้น จะมีขนาดเล็กลง น้ำหนักของรถก็ถูกออกแบบให้เบาขึ้น เครื่องยนต์ก็หันมาใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ในเวลาอันสั้น (ไบโอดีเซล)
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ภาวะโลกร้อนขึ้น พลังงานจากฟอสซิลเริ่มหมดไปแนวโน้มของการใช้ยานพาหนะต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการสูญเสียด้านพลังงานน้อยที่สุด โดยการสูญเสียด้านพลังงานน้อยที่สุด การออกแบบและโมเดลของรถยนต์ในรุ่นใหม่ๆ นั้น จะมีขนาดเล็กลง น้ำหนักของรถก็ถูกออกแบบให้เบาขึ้น เครื่องยนต์ก็หันมาใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ในเวลาอันสั้น (ไบโอดีเซล) เนื่องจากเรามีพลังงานทดแทน ที่ทำมาเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งนับว่าราคายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีแนวโน้มว่าราคาจะลดลง ทำให้ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต รวมทั้งภาคขนส่งด้วย ดังนั้น BIODIESEL (ไบโอดีเซล) LPG & NGV น้ำมันพืชใช้แล้ว และน้ำมันพืชบริสุทธิ์ จึงเป็นอีกทางเลือกจากหลายทาง สำหรับลดปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่นับวันราคาจะสูงขึ้นไบโอดีเซล ยังคงเป็นทางเลือกต้นๆ ที่ใช้ได้ดีในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีการทดลองใช้จริงกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกสู่ท้องตลาด และผลที่ได้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก ซึ่งในปัจจุบันเริ่มใช้การอย่างแพร่หลาย
:: สารบัญ
- เครื่องยนต์ประเภทอัดอากาศ
- แนวคิดพลังงานที่เหมาะสม ไบโอดีเซล
- เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้อยู่ในภาคการเกษตร
- การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพระราชดำริ "น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์
- ไบโอดีเซล หนึ่งในพระราชดำริ
- ไบโอดีเซล
- การผลิตไบโอดีเซลในห้องปฏิบัติการ
- ศักยภาพของไบโอดีเซลในประเทศไทย
- เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
- ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ