รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747197501
จำนวน: 182 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2550
:: คำนำ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(ว.ส.ท.)เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีส่วนรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสำคัญของว.ส.ท. ส่วนหนึ่ง คือ ส่งเสริมการจัดทำมาตราฐาน ตำราและคู่มือสำหรับวิศวกรรม เพราะวิชาชีพวิศวกรรมบางสาขาเป็นงานวิศวกรรมควบคุมต้องมีใบประกอบวิชาชีพ การมีมาตราฐานอ่างอิงถือเป็นการฏิบัติวิชชีพโดยไม่ประมาท สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตราฐานการป้องกันแม่เหล็กฟ้าผ่าเพื่อให้ได้มาตราฐานที่ทันต่อเทคโนโลยีและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยระบบป้องกันด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกและระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในภายนอกนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้กับอาคารเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในอาคารมาตราฐานการป้องกันแม่หล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าอ้างอิงมาตราฐาน IEC
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป
- ข้อกำหนดทั่วไป
- แหล่งกำเนิดการรบกวน
ย่านป้องกันฟ้าผ่า
ภาคผนวก
ภาคที่ 2 การกำบังสิ่งที่ปลูกสร้าง การประสานภายในสิ่งปลูกสร้างและการต่อลงดิน
- ข้อกำหนดทั่วไป
- แหล่งกำเนิดสนามแมเหล็กไฟฟ้าและบริภัณฑ์ที่ถูกรบกวน
- ตัวกำบังลักษณะตาข่าย
ระบบสายดิน
- ภาคผนวก
ภาคที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ
- ข้อกำหนดทั่วไป
- สิ่งคุกคามที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จโดยใช้หลักการของย่านป้องกันฟ้าผ่า
- ข้อกำหนดของคุณสมบัติการใช้งาน
- การจัดการประสานสัมพันธ์เชิงพลังงาน
- สรุป
ภาคผนวก
ภาคที่ 4 การป้องกันบริภัณฑ์ในสิ่งปลูกสร้างเดิม
ภาคที่ 5