รูปภาพสินค้า รหัส9789747197198
9789747197198
-
ผู้เขียนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747197198
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2543
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การสร้างสระเก็บน้ำ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมโดยการกระจายอำนาจการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กไปสู่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อหาประกอบด้วย การวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การควบคุม, การประมาณราคาค่าก่อสร้าง, จัดทำเอกสารประกวดราคาในงานจ้างเหมา
:: สารบัญ
- การประเมินราคาสักยภาพแหล่งน้ำและความต้องการใช้น้ำ
- แนวทางพัฒนาสระเก็บน้ำ
- วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงาน
- การประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- การจัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานจ้างเหมา