รูปภาพสินค้า รหัส9789747197020
9789747197020
-
ผู้เขียนอรุณ ชัยเสรี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 60.00 บาท
ราคาสุทธิ 60.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747197020
จำนวน: 40 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 4 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
อาคารซึ่งใช้วัสดุก่อเป็นโครงสร้างนับว่าเป็นอาคารที่ประหยัดประเภทหนึ่ง เพราะใช้วัสดุราคาถูกและเป็นของที่ผลิตขึ้นในประเทศทั้งสิ้นประกอบกับก่อสร้างได้รวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองไม้แบบและมีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศเป็นอย่างดี จึงเหมาะกับอาคารที่ต้องการความแข็งแรงและประหยัด
เนื่องจากเรายังไม่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการคำนวณออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดร่าง "มาตรฐานสำหรับอาคารวัสดุก่อ" ขึ้นโดยอาศัยมาตรฐานของ National Concrete Masonry Association แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และได้ดัดแปลงขนาดต่างๆ ให้เข้ากับมาตรฐานวัสดุก่อของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับเกณฑ์กำหนดอื่น ๆ ก็ได้ดัดแปลงเพื่อให้เกิดความประหยัดและควาเหมาะสมกับที่จะใช้สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย
:: สารบัญ
1000 ทั่วไป
2000 วัสดุ
3000 การคำนวณออกแบบโครงสร้าง
3900 การคำนวณออกแบบวัสดุก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
31000 เสาและผนังวัสดุก่อสร้างเสริมเหล็ก
4000 การยกติดตั้ง
ศัพท์วิชาการ