รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747197013
จำนวน: 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 5 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมให้ถูกต้อง มีความปลอดภัยต่อสาธารณชน จะต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผ่านการทดสอบค้นคว้า วิจัยรับรองจากสถาบันที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงในการทำงาน
"มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น" ซึ่งอิงมาตรฐานในการออกแบบของสถาบัน AISI (American Iron and Steel Institute) เป็นมาตรฐานอีกเล่มหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เกณฑ์การออกแบบอาคารเหล็กรีดเย็น คงจะมีวิศวกรหลายท่านคุ้นเคยกับมาตรฐานต้นฉบับมาแล้วและคาดว่าคงจะมีวิศวกรอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกแบบอาคารประเภทนี้โดยอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณซึ่งอาจจะให้ค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องพอเพียง
มีเหตุผลอยู่ 2 ประการในการที่จะต้องอ้างอิงหลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาใช้ก่อน ประการที่ 1 ก็คือ มาตรฐานนี้ผ่านการทดสอบและใช้มาเป็นเวลานานพอสมควรที่จะเชื่อถือได้ และอีกประการหนึ่งก็คือ ประเทศเรายังไม่มีหน่วยงานใดที่สร้างมาตรฐานในลักษณะนี้มาแล้ว การเริ่มต้นจึงจำเป็นต้องอิงมาตรฐานของต่างประเทศก่อนและเมื่อใดใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่วิศวกรชาวไทยแล้ว ก็สมควรจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของบ้านเราในโอกาสข้างหน้า
:: สารบัญ
ภาค 1 ทั่วไป
ภาค 2 บทกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง
ภาค 3 การจัดสัดส่วนขององค์อาคาร
ภาค 4 การคำนวณออกแบบองค์อาคาร
ภาค 5 เกณฑ์กำหนดในการค้ำยัน
ภาค 6 การต่อองค์อาคาร
ภาค 7 การทดสอบสำหรับกรณีพิเศษ
ภาคผนวก