รูปภาพสินค้า รหัส9789747193350
9789747193350
รู้เห็นตามความเป็นจริง รู้ว่าอะไรคือคุณค่าแท้ อะไรคือคุณค่าเทียม ชีวิตควรแสวงหาอะไร เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหน เมื่อรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้ ก็ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา
ผู้เขียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747193350
จำนวน: 153 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 186 x 10 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวนอักษร, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ปัญญาพาชีวิตให้พบความสุข" เล่มนี้ ได้นำเสนอบทปาฐกถาธรรมของ พระนักปราชญ์ในยุคโลกาภิวัตน์ คือพระเดชพระคุณท่าน "พระพรหมบัณฑิต" ผู้ซึ่งประกอบด้วยภูมิธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
1. พุทธธรรมเพื่อพัฒนา
2. ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง
3. ขอบฟ้าแห่งความรู้
4. ทำความดีมีความสุข